Nyheter

-Vi kan ikkje love ungdomane noko som ikkje blir
Siste utvikling i skulesaka er at Kingelveven ser ut til å få halde fram i Pyramiden, fordi den nye ungdomsskulen vert å finne i nye modular på oppsida av ungdomsskulen. Trass i at Høgre pressa hardt på for at dette skulle skje frå hausten av, nekta fleirtalet i formannskapet å vere med på å samle seg opp om ei konklusjon før alle kostnadar låg på bordet.
Publisert 25.03.2021 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  Rolf
Source : 


  • x

  • x