Nyheter

Ungdommar saknar fritidstilbod
Det stadfestar helsesjukepleiarar på Giske ungdomsskule og helsestasjonen på rådhuset. Ungdommar i Giske etterlyser tilbod der dei kan vere ilag utan konkurranseelement.
Publisert 16.06.2022 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  Andreas
Source : 


  • x

  • x