Nyheter

Historisk historiekveld i Giskekyrkja
Det har vore mykje nytenking kring Giskespelet i dag grunna korona, og ei av nyskapingane var den historiske historiekvelden i Giskekyrkja fredag den 18. juni. Kvelden var ein historietime som sat lys på kvifor vikingane var villige til å ofre alt for Olav Haraldsson og kristentrua. Biskop Midttømme, Arne Sandnes og Arne Tunheim fortalde frå kvar sin ståstad. Hilde Røsvik var programleiar for kvelden.
Publisert 10.07.2021 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  ANDRÉ LOUTOVINOV SCHROEDER
Source : 


  • x

  • x