Nyheter

Hektiske tider for lokal LO-nestleiar
Peggy Hessen Følsvik (59) er LO-nestleiaren som vaks opp på bondegard på Vigra med ein Senterparti-topp som mor. Det er lange arbeidsdagar for den utflytta fagforeiningskvinna med adresse Bærum.
Publisert 08.04.2020 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  Rolf
Source : 


 • Kan bli omkamp om endringane i skulestrukturen
  Eit forslag frå FAU ved Godøy skule kan føre til kommunestyre-vedtaket om ny skulestruktur i Giske kommune vert utsatt til arbeidsgruppa er ferdig med del 2 av rapporten. Det vil uansett vere godt med tid før endringane slår inn til skuleåret 2021/22.
 • Tunge løft for Sprek365
  Nedstenginga etter Korona-pandemien trefte treningssentra landet over hardt og brutalt. Etter ei tøff tid inn mot påske ser Hans Arne Bjørdal Hjeldnes i Sprek365 framover.
 • 6,6 millionar i Korona-tilskot til Giske
  Korona-pandemien har uoversiktelege og vanskelege økonomiske rammer for Giske kommune, som førebels har fått dekt inn 6,6 millionar kroner i inntektstap på lågare skatteinngang frå Storting og Regjering.
 • Full stopp i aktivitet og pengestraum i breiddeidretten
  Gjennom dei første seks vekene med Korona-tiltak har dei fire lokale idrettslaga lidd sekssifra økonomiske tap gjennom avlyste arrangement og tapte sals-inntekter. Samstundes som nesten all aktivitet har ligge brakk. Truleg vert rekninga til breiddeidretten høgare fram mot sommaren.
 • Dei minste opna samfunnet att
  Tysdag opna dei 8 barnehagane i kommunen porten på nytt for sine 583 born. Det var første skritt på veg attende mot slik samfunnet var før 12. mars, og opplevinga var god for både liten og stor.
 • x

 • x