Nyheter

Får ikkje fotgjengarfelt
Fylkeskommunen vil ikkje etablere nye gangfelt over hovudvegen mellom Sætra og Øvstevegen på Valderøya. Årsaka er for høg fartsgrense og for lite trafikk.
Publisert 17.11.2022 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  Andreas
Source : 


  • x

  • x